เกาหลีใต้ FA คัพ
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
10% 8% 1-15 8% 10%
24% 11% 16-30 11% 24%
21% 17% 31-45 17% 21%
8% 17% 46-60 17% 8%
13% 22% 61-75 22% 13%
18% 20% 76-90 20% 18%