เกาหลีใต้ FA คัพ
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
5% 19% 1-15 19% 5%
15% 9% 16-30 9% 15%
25% 23% 31-45 23% 25%
15% 14% 46-60 14% 15%
20% 4% 61-75 4% 20%
20% 28% 76-90 28% 20%