เกาหลีใต้ FA คัพ
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
4% 9% 1-15 9% 4%
8% 0% 16-30 0% 8%
26% 13% 31-45 13% 26%
0% 9% 46-60 9% 0%
13% 27% 61-75 27% 13%
47% 36% 76-90 36% 47%