ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ เสีย หัวข้อ ได้ เสีย
0% 0% 1-15 8% 9%
0% 0% 16-30 15% 11%
0% 40% 31-45 15% 16%
50% 20% 46-60 13% 20%
50% 40% 61-75 20% 18%
0% 0% 76-90 24% 18%