2018
Quarter Final
บอลล่วงหน้า
Quarter Final เต็ม ครึ่ง
เอบีซี อาร์เอ็น 2
ซานตา ครูซ (พีอี) 3
1
0
1
0
บาเฮีย บีเอ
โบตาโฟโก้ PB 1
0
0
0
0
ซีอาร์บี แม็คซิโอ 1 3
ซิเอร่า 1
3
3
2
2
แซมปายโอ้ คอเรีย 1 2
วิตอเรีย บีเอ 2
3
0
1
0
ซานตา ครูซ (พีอี)
เอบีซี อาร์เอ็น
โบตาโฟโก้ PB 4
บาเฮีย บีเอ 2
1
2
0
1
ซิเอร่า
ซีอาร์บี แม็คซิโอ
วิตอเรีย บีเอ
แซมปายโอ้ คอเรีย