2018
Round 3
บอลล่วงหน้า
Round 3 เต็ม ครึ่ง
คาริ 1
ฮอตตูร์ อีกิลสตราไดร์ 1
0
0
0
0
วอลซันกูร์ 4
เฟรม เรย์จาวิค 3
1
1
0
1
UMF เซลฟอสส์ 1
อัคราเนส
1
4
1
3
เอ็นยาร์ดวิก 1
ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค 4
2
4
1
3
IBV เวสต์มานเนียยาร์ 1
Einherji 1
4
2
1
0
เรยเนียร ซานเกอร์ได 2
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 3
0
2
0
1
UMF อัฟตูเลดิ้ง 1
เคอาร์ เรย์ยาวิค 1
1
7
1
3
ฮัวการ์ ฮาฟนาร์ฟจอร์ดูร์
เคเอ อคูเรย์รี่ 1
1
2
0
1
ธอร์ อคูเรย์รี่ 1
HK โคปาโวกค์ 1 2
3
2
2
0
ฮามาร์ ฮเวอร์ราเกอร์ดิ
ไวกิงเกอร์ โอลาฟส์วิค
3
5
2
3
ยูเอ็มเอฟ วิเดียร์
กรินดาวิค
2
4
0
1
ไออาร์ เรกยะวิก
ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ 2
0
5
0
2
เลคเนียร์ เรกยะวิก 1 3
เบรย์ดาบลิค 1
1
3
0
1
เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ 1
ฟีลเคียร์ 1 4
2
1
1
1
Magni 3
ฟจอลเนอร์ 1
1
3
1
0
วาลูร์ เรย์ยาวิค 2
เคฟลาวิค
2
0
1
0